Kennis en vaardigheden

Subsidie

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u kennis opdoen over de juridische situatie in in één van onze landen? Met de subsidie SIB Kennis en vaardigheden kunt u hiervoor een expert bij ons inhuren. U kunt met deze subsidie ook een marktonderzoek laten uitvoeren naar de sector in één van onze landen.

U kunt maximaal € 2.500 subsidie of 50% van de subsidiabele kosten ontvangen en deze kunt u bij Door2theWorld benutten voor de volgende onderdelen:

Marktonderzoek over een specifieke sector in één van onze landen.

Advies over het opstellen van nieuwe contracten en het gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties

Advies over juridische dan wel fiscale aspecten van structurele internationalisering.

Kennisvoucher Starters International Business (SIB) - Door2theworld