Internationaal tendermanagement

Eerste hulp bij internationaal aanbesteden!

Inschrijven op een internationale aanbesteding vraagt serieuze aandacht, en dus tijd en geld.

Om in te kunnen schrijven op een internationale tender, is het veelal een vereiste om de documenten in het Engels of een andere relevante taal aan te leveren.

Vaak is er een strakke deadline voor het aanleveren van de documenten. Er blijft dan vaak te weinig tijd over om voldoende aandacht te besteken aan de vertaling of het goed formuleren van de eisen. Een inschrijving waar dan veel tijd in is gestoken, kan dan zomaar in de prullenbak belanden.

Internationaal aanbesteden - Internationaal tendermanagement - Door2theWorld

Onze diensten

Internationale tendermanagement diensten - Door2theWorld

Het coördineren van het offerteproces, (internationale) tender en aanbesteding, inclusief het opleveren van de offerte.

Verantwoordelijk voor het bewaken van de deadline.
Administratief ondersteunen van het tenderproces, waaronder het verzorgen van alle correspondentie.
Ondersteunen bij het voorbereiden van klant- en bedrijfspresentaties.
Aanspreekpunt voor betrokken afdelingen binnen de organisatie.
Verzorgen van (management) rapportages aangaande de tender.

Coördinatie alle uit tenders voortvloeiende werkzaamheden en overdragen werkzaamheden aan andere afdelingen.

Implementatie gunning van de tender.
Evaluatie tenderproces na afronding

Wilt u aanbestedingen winnen?

Wilt u aanbestedingen winnen? - Door2theWorld

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Wij kennen de diverse regelgevingen, kunnen de documentatie op een kritische manier bekijken en zorgen ervoor dat de tenderdocumenten aan alle voorwaarden voldoen en tijdig worden opgeleverd.

Wij helpen u internationale aanbestedingen te winnen!