wij zijn door2theWorld

wij zijn exportadviseurs

wij zijn ondernemers

wij zijn cultuurkenners

wij zijn one-stop-shop voor export

Exporteren naar Spanje

Wie Spanje zegt, denkt in eerste instantie aan zon, zee en strand. Maar Spanje is zoveel meer! Wist u bijvoorbeeld dat Malaga, het nieuwe ‘Silicon Valley’ van Europa is? Of dat de ‘veggiemarkt’ (vegetarische producten) sterk in opkomst is. En wat te denken van de Spaanse fietsmarkt. Deze groeit met dubbele cijfers en zet momenteel ongeveer € 1 miljard om.

Daarnaast kan Spanje als springplank dienen richting Latijns-Amerika. In meer dan 20 landen in deze regio wordt immers Spaans gesproken. Deze landen zijn allemaal ooit kolonies geweest van Spanje waardoor ze naast de taal, ook een vergelijkbare geschiedenis en cultuur hebben. Dit zorgt voor sterke onderlinge banden, bijvoorbeeld op het gebied van internationale samenwerking en handel.

ZAKEN DOEN in Spanje

De belangrijkste tip om met succes zaken te doen in Spanje is: Comunicar en Español. Zorg dat al uw offline- en online materiaal in het Spaans beschikbaar is. Website, sociale kanalen, presentaties, productfolders. Van marketing documentatie tot aan contracten.

Spanje bestaat uit 17 autonome regio’s of autonome gemeenschappen (Comunidades Autónomas). De Spaanse mentaliteit en handelwijze verschillen per deelstaat. Catalanen, Basken, Asturiërs en Galiciërs zijn volledig anders dan Andalusiërs, de inwoners van Extremadura of de Canarische eilanden. Kortom, in het noorden zijn de Spanjaarden serieuzer en gedisciplineerder en in het zuiden wat losser en toegankelijker.

Spanjaarden houden van persoonlijk contact. Ze willen weten wie ze voor zich hebben en leren u graag kennen. Het zakendoen komt later wel. Een eerste ontmoeting gaat dan ook meestal over u als persoon en niet uw bedrijf.

Sommige onderwerpen liggen gevoelig zoals het Franco-regime, de Spaanse burgeroorlog, religie en stierengevechten. Wees hiermee voorzichtig.

Wilt u meer weten over de cultuur en omgangsvormen bij het zaken doen in Spanje? Lees verder…..

EXPORT KANSEN in Spanje

De Spaanse toeristen- en horecasector zijn de afgelopen jaren hard geraakt door de coronacrisis. Corona zorgde echter ook voor een versnelling van andere ontwikkelingen zoals digitalisering, e-commerce, hernieuwbare energie, smart logistics en biotechnologie. De komende jaren zal Spanje mede door inzet van het Europese herstelfonds extra investeren in deze sectoren. Dit biedt kansen voor leveranciers van technologie, software en andere smart-solutions.

Met name voor betreft digitalisering wil Spanje een voortrekkersrol spelen binnen Europa. Het betreft hier digitalisering van o.a. infrastructuur, mobiliteit, overheden, MKB, cyberveiligheid, en 5G.

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden voor de agrifoodsector.

Fietsen is in Spanje in opkomst. De sector groeit met dubbele cijfers en zet momenteel ongeveer € 1 miljard om. Ook vanuit de Spaanse overheid wordt er steeds meer aandacht besteed aan de infrastructuur voor de fietser.

Waar liggen de meeste kansen voor u? Wij helpen u de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Spanje. Neem contact op, voor een persoonlijk advies

Exportadvies op maat voor MKB

Door2theWorld is een one-stop-shop exportadviesbureau met meer dan 30 jaar exportervaring in diverse regio’s. Het is onze missie om bedrijven succesvoller internationaal te laten ondernemen door onze jarenlange exportkennis en ervaring te delen.

CONTRACTEN in Spanje

U kunt in Spanje de markt rechtstreeks bewerken of via een tussenpersoon. Dat zal dan meestal een agent, distributeur of importeur zijn.

Een distributeur handelt voor eigen rekening en risico. Een agent bemiddelt slechts en gaat op uw naam en risico overeenkomsten aan met Spaanse afnemers. Een importeur is slechts een doorgeefluik. U bepaalt zelf de verkoopprijs, maar het risico van beschadigde of niet-verkochte goederen ligt ook bij u.

Naar Spaans recht is de agentuurovereenkomst geregeld in de wet Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia. Als er geen afspraken zijn gemaakt dan dienen de kosten naar Spaans recht vergoed te worden. De opzegtermijn, ongeacht wat daarover is afgesproken, bedraagt een maand per jaar dat de overeenkomst heeft geduurd met een maximum van zes maanden.

Het Spaanse recht kent geen algemene wettelijke regeling van de distributieovereenkomst. Het staat partijen dus vrij om de afspraken te maken die hen goeddunkt, met dien verstande dat er geen aanvullende regels bestaan als partijen iets vergeten zijn af te spreken.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

BEDRIJF STARTEN in Spanje

De meest gangbare rechtsvorm om in Spanje een bedrijf op te richten is de sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) of de sociedad limitada (S.L). Deze is te vergelijken met de Nederlandse BV. Recent is het startkapitaal voor een S.L. verlaagd van € 3.000 naar € 1 waardoor het nog gemakkelijker is geworden om een S.L. op te richten.

Er zijn wel een aantal zaken die verschillen met Nederland. Zo geldt er voor de S.L. een uitgebreide bestuurdersaansprakelijkheid, zijn er meer formele vereisten bij het nemen van bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten en dienen niet-residentie bestuurders en aandeelhouders een Spaans identiteitsnummer aan te vragen en een fiscaal vertegenwoordiger te benoemen.

Ook het Spaanse arbeidsrecht wijkt op verschillende onderdelen behoorlijk af van het Nederlandse arbeidsrecht.

Het oprichten van een bedrijf in Spanje vraagt behoorlijk wat papierwerk. U dient rekening te houden met ingewikkelde bureaucratische procedures en lange verwerkingstermijnen. Daarom helpen en ontlasten wij u graag in dit proces, zowel op juridisch als op praktisch vlak.

Meer weten? Neem contact met ons op, voor een persoonlijk advies

JURIDISCH ADVIES in Spanje

Spanje kent niet iets dergelijks als ‘hét Spaanse civiele recht’.

Spanje bestaat uit 17 autonome regio’s (Comunidades Autónomas) plus twee autonome steden, te weten Ceuta en Melilla. Deze regio’s zijn bevoegd om eigen wetten te maken (Estatutos de Autonomía) waarbij bepaalde bevoegdheden echter exclusief aan de Spaanse Staat toebehoren. Hiertoe behoort o.a. de wetgeving met betrekking tot de openbare registers, het notariaat en het handelsrecht.

De bevoegdheden van de Comunidades Autónomas liggen o.a. op het gebied van openbare orde, milieu, stedenbouw en huisvesting. Niet alle regio’s met competentie voor het vastleggen van eigen wetgeving hebben daar op alle rechtsgebieden gebruik van gemaakt.

Eerst dient te worden bepaald of de betreffende regio eigen geldige wetgeving kent. Is dat niet het geval, dan is de algemene wetgeving van de staat van toepassing. Er bestaan dus vele Spaanse civiele wetgevingen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies

ONLINE MARKETING EN E-COMMERCE

Verover de markt in spanje!

De Spaanse e-commerce markt is veelbelovend. Zo’n 87% van de Spanjaarden tussen 16 en 65 jaar gebruik van social media, wat neerkomt op een totaal van bijna 26 miljoen gebruikers.

De meest gebruikte communicatiekanalen zijn WhatsApp (85%), ​Facebook (81%), ​YouTube (70%) en Instagram (59%). TikTok is het social media netwerk met de grootste toename van gebruikers in het afgelopen jaar, van 3% van de bevolking naar 16%! Grootste Spaanse sites zijn Okdiario (nieuws), Hola (nieuws over beroemdheden), El Pais (nieuws) en Marca (ook nieuws).

Als u in Spanje online naamsbekendheid wil opbouwen kunt u het beste gebruik maken van Facebook, LinkedIn, Twitter, bedrijfswebsites of blogs. Spanje behoort tot de 15 landen wereldwijd die het meest gebruik maken van LinkedIn en de belangrijkste gebruikers zijn tussen de 25 en 34 jaar oud.

Zorg ervoor dat u de juiste Spaanse zoekwoorden gebruikt, zodat u gevonden wordt door de Spaanse consument. Of misschien ook wel door die miljoenen andere Spaanstalige consumenten zoals bijvoorbeeld s in Latijns Amerika.

Heeft u vragen over SEO, SEA of online marketing en e-commerce in Spanje? Neem dan contact op met ons.

Hoe kunnen wij u helpen in Spanje

Onze diensten

We hebben voor u een aantal export PAKKETTEN samengesteld met een vaste prijs zodat u weet waar u aan toe bent. Hiervoor zijn ook diverse export subsidies beschikbaar!

EXPORT ERVARINGEN uit de PRAKTIJK

Dan Mulder van Circulair Ventures is biotechnicus en ontwikkelaar van het zogenaamde “Biochar”. Biochar, of biokool, is een soort houtskool. Het kan gemaakt worden door organisch materiaal zuurstofarm te verbranden in een speciale machine, een proces dat pyrolyse heet. Dit kan net als compost worden verwerkt in de bodem waarmee de structuur en waterretentie van de bodem verbetert. Ook zorgt het ervoor dat voedingsstoffen in de bodem langer vastgehouden kunnen worden, wat de bodemvruchtbaarheid verbetert.

Dan Mulder wilde graag de Spaanse markt op en met name biochar te introduceren bij wijn-, olijf, of amandelteelt coöperaties in Andalusië, Almería, Murcia en Extremadura. Hij heeft Door2theWorld gevraagd om de markt nader in kaart te brengen. Nu wil het toeval dat de ouders van Eva (Piqueras) een eigen wijnboerderij hebben. Eva is letterlijk opgegroeid tussen de wijnranken en weet als geen ander hoe deze wereld in elkaar zit en wie de spelers zijn.

Naar aanleiding van de resultaten van het marktonderzoek van Door2theWorld heeft Dan besloten om Biochar verder in Spanje uit te gaan rollen ondersteund door Door2theWorld.

Meer handige tips over exporteren vindt u in ons gratis e-book Meer succes in export.