wij zijn door2theWorld

wij zijn exportadviseurs

wij zijn ondernemers

wij zijn cultuurkenners

wij zijn one-stop-shop voor export

Exporteren naar Italië

Italië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Met zijn 60 miljoen consumenten en 4,34 miljoen ondernemingen vormt het een belangrijke exportmarkt. In2021 werd er voor ruim € 25 miljard van Nederland naar Italië uitgevoerd waarvan € 15 miljard in Noord-Italië. Het overgrote deel betrof export van goederen. Milaan is onomstreden het zakelijk en financiële centrum van het land. Bijna 40% van de in Italië actieve multinationals heeft haar hoofdvestiging in de provincie Milaan.

Zakendoen in Italië is echter geen eenvoudige zaak, het vergt de nodige voorbereiding, volharding en kennis van het land. Inzicht in cultuurverschillen en mentaliteit is één van de vereisten om succesvol zaken te doen in Italië.

ZAKEN DOEN in Italië

Zakendoen in Italië begint bij het opbouwen van een band. Vertrouwen is belangrijk. Een eerste kennismaking verloopt bij voorkeur persoonlijk. Italianen zullen niet snel zakendoen na alleen een telefonische kennismaking of een kennismaking per e-mail.

Italië is het land van het midden- en kleinbedrijf. Dit zijn hoofdzakelijk familiebedrijven, waarbij de ‘padrone’ vrijwel alles beslist. U kunt dus maar beter zorgen dat u met hem om tafel zit. Zijn medewerkers hebben nogal eens een beperkte beslissingsbevoegdheid.

De taal vormt nog steeds een struikelblok bij het zakendoen in Italië. Oudere Italianen spreken uitsluitend Italiaans. De jongere generatie spreekt vaak wel wat Engels. Maar ook wanneer uw Italiaanse zakenpartner goed Engels spreekt, kan het handig zijn om zelf ook wat Italiaans te spreken.

n de Italiaanse cultuur is “fare bella figura” belangrijk. Een net en goed zittend pak is essentieel voor het zakendoen. Zorg dat u hoe dan ook goed voor de dag komt.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

EXPORT KANSEN in Italië

De agrovoedingssector speelt een belangrijke rol in het handelsverkeer tussen Nederland en Italië. De Italiaanse vraag naar buitenlandse producten en kwaliteits-producten blijft stijgen. Met name de bio-sector heeft de afgelopen jaren een forse groei gekend.

Een andere interessante markt is de biermarkt. Bier heeft de afgelopen jaren steeds meer zijn plaats veroverd in de Italiaanse huishoudens. Volgens een Italiaans onderzoek hebben acht op de tien Italianen geen twijfel: bier is geschikt voor elke gelegenheid en staat synoniem voor gezelligheid!

In de biotechnologische en biomedische industrie liggen kansen voor startups. Alleen al in 2020 werden meer dan 40 innovatieve startups opgericht in deze sectoren.

De komende jaren wordt er een grote groei verwacht in duurzame mobiliteitssector (‘green mobility’). Italiaanse steden hebben namelijk een toenemende behoefte aan duurzaam transport, met name op het gebied van elektrisch openbaar vervoer, laadpuntentechnologie, e-connectivity en regulering hiervan. Ook elektrisch fietsen belooft de komende jaren een vlucht te nemen in Italië.

Een goede voorbereiding in Italië is echter essentieel voor uw exportsucces! Wij kunnen u helpen met een verkenning van de Italiaanse markt. Neem contact op, voor een persoonlijk advies.

Exportadvies op maat voor MKB

Door2theWorld is een one-stop-shop exportadviesbureau met meer dan 30 jaar exportervaring in diverse regio’s. Het is onze missie om bedrijven succesvoller internationaal te laten ondernemen door onze jarenlange exportkennis en ervaring te delen.

CONTRACTEN in Italië

In Italië kunt u rechtstreeks de markt bewerken: een agent is niet verplicht. Echter, in de Italiaanse praktijk is samenwerking met een lokale partner raadzaam. Deze begrijpt de Italiaanse markt en de wet- en regelgeving maar kan ook helpen bij het inschrijven bij de regionale e-procurementplatformen, die gewoonlijk alleen in het Italiaans beschikbaar zijn.

Bij de aanstelling van een lokale agent dient u zich te realiseren dat het hier niet altijd gaat om de ‘traditionele’ handelsagent zoals wij die kennen. Vaak treden lokale agenten op als ‘broker’ of werken ze voor een vaste vergoeding als ‘contactpersoon’.

Onder Italiaans recht is een agentuurcontract niet verplicht. Het is wel aan te bevelen om de rechten en verplichtingen van beide partijen op schrift te zetten. Leg in ieder geval duidelijk vast of de agent ‘een zelfstandige’ is. Zo niet kan hij volgens de Italiaanse wetgeving worden beschouwd als werknemer en bent u verplicht de sociale bijdragen te betalen.

Indien partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt het agentuurcontract geacht wederzijds exclusief te zijn. Het zogenaamde del credere beding, op grond waarvan de agent een deel van de betaling van de cliënten garandeert tegen vergoeding, is onder Italiaans recht verboden.

Meer weten over contracten in Italië? Neem gerust contact met ons op!

BEDRIJF STARTEN in Italië

De meest gangbare rechtsvorm om in Italië een bedrijf op te richten is de de Società di responsabilità limitata (SRL), vergelijkbaar met de Nederlandse BV.

Evenals onder Nederlands recht zijn de aandeelhouders, behoudens strikte uitzonderingsgevallen, niet aansprakelijk voor het nakomen van de verbintenissen van deze vennootschappen. De oprichters zijn wel tot aan de voltooiing van het oprichtingsproces (de inschrijving in het handelsregister van “Registro delle Imprese‘) hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vennootschap gedurende de oprichting is aangegaan. Minimum kapitaal inbreng van een SRL bedraagt € 1.

Alle documenten moeten worden ingediend in het Italiaans. Vertalingen moeten gedaan worden door een beëdigd tolk/vertaler. Verder moeten alle ingediende stukken worden gelegaliseerd.

Innovatieve startups kunnen in Italië genieten van incentives bij de oprichting, en belastingvoordelen . Het Italia Startup Hub Programma de oprichtingsprocedure en biedt de nodige documenten in het Engels. Ga voor meer informatie over innovatieve startups naar de “Italian Startup Act”.

Het oprichten van een bedrijf in Italië vraagt behoorlijk wat papierwerk. U dient rekening te houden met ingewikkelde bureaucratische procedures en lange verwerkingstermijnen. Daarom helpen en ontlasten wij u graag in dit proces, zowel op juridisch als op praktisch vlak. Neem contact met ons op, voor een persoonlijk advies

JURIDISCH ADVIES in Italië

‘De kwaliteit van de rechtspraak in Italië is de afgelopen decennia enorm vooruit gegaan. Zo is het sinds 2015 mogelijk om een Nederlands vonnis in Italië rechtstreeks, zonder exequatur, ten uitvoer te laten leggen. Vereist is wel een certificaat dat moet worden betekend aan de persoon tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevraagd. De wederpartij moet in actie komen als deze het niet met de tenuitvoerlegging eens is.

Als u een juridisch geschil voor een Italiaanse rechter wil brengen dient u rekening te houden met een trage procesgang. Bovendien is de uitslag lang niet altijd goed in te schatten gezien de complexe wetgeving en de variëteit in de interpretatie daarvan tussen de verschillende rechters. Een goede contractuele voorbereiding inclusief het vastleggen van alternatieve wijzen van geschilbeslechting, is zeker geen overbodige luxe.

Op dit moment vinden er in Italië rechterlijke hervormingen plaats met als doel over vijf jaar een soepel draaiend, efficiënt rechtssysteem waarop burgers en bedrijven kunnen vertrouwen.

Meer informatie over geschillen in Italiaanse zaken? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

ONLINE MARKETING EN E-COMMERCE

Verover de markt in Italië!

Italië is een van de snelst groeiende e-commercemarkten in Europa. Omdat Italianen later startten met online winkelen is er nog volop ruimte voor nieuwe aanbieders. Met ruim 60 miljoen inwoners vormt het een interessante markt voor Nederlandse ondernemers. In 2021 bedroeg maar liefst 38% van de Italiaanse e-commerce een aankoop in het buitenland.

De bezorging speelt een belangrijke rol bij de Italianen: ze verwachten gratis bezorging bij dure producten en willen graag duidelijke informatie over de bezorgkosten voor ze een aankoop doen. Houdt hier rekening mee wanneer u een Italiaanse webshop of website begint

Het gebruik van sociale media in Italië blijft toenemen: 43,2 miljoen Italianen (71,6% van de Italiaanse bevolking) zijn actief op sociale media, waarvan 49,2% vrouwen en 50,8% mannen zijn.

De meest gebruikte sociale media in Italië zijn YouTube (79%), Facebook (78,6%),

Instagram (71,4%), Pinterest (27,6%), LinkedIn (27,6), Twitter (28,2%), TikTok (28,9%) en Snapchat (9,7%).

Meer weten over online-marketing en e-commerce in Italië? Neem contact op met ons voor een op maat gemaakt online marketing advies in Italië.

Hoe kunnen wij u helpen in Italië

Onze diensten

We hebben voor u een aantal export PAKKETTEN samengesteld met een vaste prijs zodat u weet waar u aan toe bent. Hiervoor zijn ook diverse export subsidies beschikbaar!

EXPORT ERVARINGEN uit de PRAKTIJK

Italiaanse toestanden!

Een aantal jaren geleden werden we gevraagd om een kantoor op te richten in Milaan voor een klant in de entertainment business. Een aantal documenten dienden gelegaliseerd te worden door een Italiaanse ‘notario’ . We namen vooraf contact op met het notariskantoor om door te nemen welke documenten precies vereist waren en maakten een afspraak. Toen we drie lagen later bij het kantoor op de stoep stonden bleek dat het pand leeg was. De buren wisten ons te vertellen dat het kantoor al drie maanden geleden! verhuisd was naar een ander pand. Toen we dit eindelijk gevonden hadden, bleek degene met wie we de afspraak hadden gemaakt, er niet te zijn. Zijn collega’s wisten van niets. Of we de volgende dag terug wilden komen. De volgende dag, kregen we te horen dat onze ‘notario’ er niet meer werkte. Nadat we het hele verhaal opnieuw hadden uitgelegd konden de documenten eindelijk gelegaliseerd worden. Welkom in Italië!

We zijn inmiddels jaren verder en we hebben onze Italiaanse lessen geleerd. We weten inmiddels hoe het wel, en vooral hoe het niet moet om er succesvolle zaken te doen. We beschikken over een betrouwbaar netwerk. We delen onze ervaring (en valkuilen!) graag met u.

Meer handige tips over exporteren vindt u in ons gratis e-book Meer succes in export.