subsidies

Export Coaching

Het gaat hierbij om het sparren met en leren van een ervaringsdeskundige (coach) over de organisatie van export naar een specifiek doelland. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €1000.

De coaching omvat maximaal 3 gesprekken van twee uur, waarvan gespreksverslagen worden gemaakt.

Na afloop van de gesprekken met de coach is de ondernemer in staat om zelf een exportplan op te stellen.

Gerard van Gaalen | Door2theWorld

Gerard van Gaalen

Door2theWorld voert namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidieregelingen Support International Business (SIB) uit.

Aan de hand van een kennissessie bepalen wij welk subsidietraject het beste bij uw wensen past en of u hiervoor in aanmerking komt.

Of bel ons op: 06 42 68 42 14
(Bereikbaar tijdens kantooruren)