Coaching

Subsidie

Het gaat hierbij om het sparren met en leren van een ervaringsdeskundige (coach) over de organisatie van export naar een specifiek doelland. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €1000. 

De coaching omvat maximaal 3 gesprekken van twee uur, waarvan gespreksverslagen worden gemaakt.

Na afloop van de gesprekken met de coach is de ondernemer in staat om zelf een exportplan op te stellen.

Coachingsvoucher - Door2theworld