Heeft u een vraag? U vindt het antwoord in onze uitgebreide kennisbank.

Het kortste eindje!

Spanje is een groot land met grote interne verschillen!

Als u zaken gaat doen in Spanje, kunt u de Spaanse markt rechtstreeks bewerken. Echter Spanje is een groot land met grote interne verschillen waarbij de zakelijke activiteiten veelal zijn geconcentreerd rondom Barcelona, Madrid en Valencia. En zeker niet onbelangrijk, Spanje is de slechtste leerling in de Europese klas voor wat betreft talen.

Agent of ditributeur?

Alleen al daarom is het gebruik van een tussenpersoon (een agent of distributeur) vaak commercieel handig. Dit zal dan vaak een distributeur zijn omdat het vinden van een Spaanse agent erg moeilijk is.

Een Spaanse agent dient zich te registreren bij de Colegios Officiales de Agentes. Dit zijn beroepsverenigingen voor handelsagenten die de belangen van de aangesloten leden behartigen. Tegen betaling kunt u hier een oproep voor een vertegenwoordiging laten publiceren. De meeste Spaanse agenten spreken geen andere taal spreken en hebben een beperkt werkterrein hebben (voor heel Spanje heeft u meerdere agenten nodig). Een handelsagent heeft in Spanje een beschermde positie.

In tegenstelling tot de handelsagent die uitsluitend bemiddelt, handelt de distributeur namens zichzelf en neemt het risico voor eigen rekening.

Spaanse contracten

De Spaanse wetgeving kent geen specifieke regeling voor distributieovereenkomsten. Om in een later stadium getouwtrek met uw distributeur te vermijden is het belangrijk een goed contract op te (laten) stellen waarin eisen en wensen van beide partijen zijn vastgelegd.

Wilt u weten of uw Spaans handelscontract op orde is? Wij kunnen u helpen! Vraag een Gratis exportspreekuur bij ons aan!

Inhoudsopgave