Claim management

Voorkomen is beter dan genezen

Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen. We adviseren dan ook om een juridisch geschil of claim voor te blijven door gebruik te maken van een ter zake deskundige contractmanager.

Bij het proactief managen van een contract hoort het regelmatig checken of de dienstverlening nog voldoet aan de wensen van de klant. Lopen de processen goed? Is de klant tevreden? Worden de deadlines gehaald? Zijn er issues? Etc. etc. Zo ontdekt u vroegtijdig of er zaken zijn die eventueel kunnen leiden tot een juridisch geschil. Deze kunt u dan meestal oplossen, voordat ze tot een escalatie leiden.

Maar wat doet u als er toch een geschil ontstaat met een buitenlandse klant, leverancier of zakenpartner?

Mr. drs. (Ellie) van der Aa

In eerste instantie adviseren wij om het geschil op te lossen met uw klant, leverancier of partner. Probeer te achterhalen wat de reden is waarom bijvoorbeeld een factuur niet betaald wordt, rekening houdend met culturele verschillen tussen Nederland en het land waar u zaken mee doet.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw geschil ook door de rechter laten oplossen. Vraagt u zich af wat uw rechten zijn in deze situatie? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een procedure in Nederland te starten, of dient u naar een rechtbank in het buitenland te gaan? En welk recht is van toepassing op uw geschil? Misschien biedt arbitrage uitkomst?

Wij geven u graag antwoord op deze vragen en zorgen ervoor dat uw geschil zo snel mogelijk wordt opgelost.

Mr. drs. Ellie van der Aa heeft diverse bedrijven bijgestaan bij de oplossing van internationale conflicten. Zij helpt u graag verder.

Of bel ons op: 06 811 09 224
(Bereikbaar tijdens kantooruren)